Qtest - Blog

Sanatate si securitate in cadrul lanturilor de aprovizionare

image

Sanatate si securitate in cadrul lanturilor de aprovizionare

Din ce în ce mai mult, întreprinderile îşi externalizează activităţile şi procesele. Care sunt însă implicaţiile importanţei din ce în ce mai mari a lanţurilor de aprovizionare asupra condiţiilor de muncă? Un nou raport al Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (EU-OSHA) analizează sănătatea şi securitatea în muncă (SSM) în cadrul acestor reţele complexe de furnizori şi prestatori de servicii.

Raportul „Promoting occupational safety and health through the supply chain” (Promovarea sănătăţii şi securităţii în muncă de-a lungul lanţului de aprovizionare) analizează literatura de specialitate existentă cu privire la acest subiect, precum şi politicile guvernamentale şi studiile de caz, pentru a oferi o prezentare de ansamblu a modului în care pot fi gestionate şi promovate aspectele SSM de-a lungul lanţului de aprovizionare şi a stimulentelor şi instrumentelor pe care întreprinderile le au la dispoziţie pentru încurajarea bunelor practici în domeniul SSM în rândul furnizorilor şi contractanţilor lor.

Promovarea sănătăţii şi securităţii în muncă de-a lungul lanţurilor de aprovizionare reprezintă un bun exemplu privind modul în care lucrătorii pot fi protejaţi atunci când organizaţiile cooperează – aceasta este tema campaniei actuale a EU-OSHA pentru locuri de muncă sigure şi sănătoase.

Astfel cum afirmă directorul EU-OSHA, Christa Sedlatschek, „campania noastră «Împreună pentru prevenirea riscurilor» se bazează pe ideea că SSM nu este doar responsabilitatea unora dintre persoanele de la locul de muncă, ci cele mai sigure condiţii de muncă sunt create atunci când ne implicăm cu toţii. Nimic nu ilustrează mai bine acest lucru decât întreprinderile care lucrează cu lanţurile lor de aprovizionare pentru a contribui la menţinerea securităţii lucrătorilor.”

Raportul arată că există numeroase presiuni diferite cu care se confruntă întreprinderile în contextul colaborării cu lanţurile lor de aprovizionare în vederea îmbunătăţirii SSM: pe lângă considerentele legate de activitatea de piaţă şi agendele în materie de durabilitate şi responsabilitatea socială a întreprinderilor, există şi presiuni externe, precum cerinţe de ordin juridic şi preocupările părţilor interesate, ale grupurilor de consumatori şi ale altor grupuri de presiune. Deşi există diferenţe considerabile între sectoare şi între întreprinderile de diferite dimensiuni, raportul arată că încercările reuşite de a influenţa întreprinderile să promoveze SSM de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare implică deseori o combinaţie de reglementări şi măsuri şi iniţiative de piaţă.

Întreprinderile care urmăresc să le impună furnizorilor standarde înalte în materie de SSM trebuie să se implice în numeroase etape diferite ale procesului de contractare, de la alegerea unor contractanţi siguri în etapa precontractuală până la supravegherea activităţii pe parcursul executării şi examinarea performanţei contractanţilor în materie de SSM la finalul contractului. Raportul arată că iniţiativele cele mai reuşite utilizează o combinaţie de abordări, cu recompense clare pentru comportamentul responsabil din punct de vedere social şi al mediului.

Raportul subliniază importanţa planurilor de certificare a securităţii, în special, ca modalitate de promovare a SSM în cadrul lanţului de aprovizionare: organismele naţionale de gestionare a diferitelor planuri naţionale examinează în prezent modul în care ar putea adopta o abordare comună, la nivelul UE, care să faciliteze colaborarea cu contractanţii din afara Europei.

Pe lângă strategiile de achiziţii şi planurile de certificare a securităţii, raportul examinează şi alte abordări care pot fi utilizate pentru reducerea numărului de accidente de muncă şi al bolilor în cadrul lanţului de aprovizionare şi care ar putea fi adoptate pe scară mai largă în Europa. Aceste abordări se axează pe aspecte precum clarificarea responsabilităţilor contractuale, îmbunătăţirea comunicării, colaborării şi formării şi elaborarea unor proceduri comune de control.

Postari recente

Sanatate si securitate in cadrul lanturilor de aprovizionare

Din ce in ce mai mult, intreprinderile isi externalizeaza activitaiile si procesele. Care sunt insa implicatiile importantei din ce in ce mai mari a lanturilor de Citeste postare...

Echipa de fotbal Q TEST a invins BRD intr-un meci de pregatire

Echipa de fotbal Q TEST a inceput pregatirea pentru campionatul de minifotbal organizat sub egida Federatiei de Minifotbal din Romania, printr-un meci amical avand Citeste postare...

Q TEST SA sponsor al campionatului `Iubeste sportul`

Incepand din 2016 Q TEST SA a devenit sponsor al campionatului "Iubeste sportul" organizat de Asociatia Clubul Sportiv Remiza sub egida Federatiei de Minifotbal din Romania. Citeste postare...

28 Aprilie ziua mondiala a Sanatatii si Securitatii in Munca

Organizația Internaționala a Muncii (OIM) sarbatorește pe 28 aprilie Ziua Mondiala pentru Securitate si Sanatate in Munca cu scopul a promova prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale la nivel global. Citeste postare...