Q Test SA - Utile

Informatii utile in legatura cu domeniul nostru de activitate.

INSPECTIA MUNCII

In aceasta pagina veti putea informatii utile referitoare la Inspectia Muncii. Daca doriti sa fiti informat despre ultimile noutati in domeniul "Inspectia Muncii" abonati-va gratuit la newsletterul nostru. Daca vreti sa scapati definitiv de stress-ul generat de protectia muncii contactati-ne si ne ocupam noi de SSM pentru Dvs.

Click aici pentru a solicita o oferta pentru servicii SSM
RAPORT CAMPANIE

privind identificarea cazurilor de munca nedeclarata precum si verificarea respectarii prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca, in domeniul CONSTRUCTIILOR

Prin Memorandumul de Intelegere intre Comunitatea Europeana si Romania semnat in data de 23 iunie 2009, a fost asumata ca masura cresterea intensitatii controalelor privind identificarea si combaterea cazurilor de munca nedeclarata.
Pentru indeplinirea acestei masuri, a fost adoptat un plan de marire a intensitatii controalelor muncii nedeclarate in care, pentru anul 2010, este prevazuta Campania Nationala privind identificarea si combaterea cazurilor de munca nedeclarata in domeniul constructiilor.
In acest context, in perioada 12 – 14 august 2010, Inspectia Muncii a declansat actiuni de control, cu caracter inopinat, privind identificarea cazurilor de munca nedeclarata, precum si verificarea modului in care se respecta prevederile legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca in domeniul constructiilor.

Rezultatele obtinute sunt urmatoarele:

I. RELATII DE MUNCA In domeniul relatiilor de munca, actiunile de control s-au concretizat in urmatoarele rezultate:
• numar angajatori controlati 891
• numar salariati ai angajatorilor controlati 33.629, din care:
      - 4.557 femei;
      -7 tineri sub 18 ani;
• numar deficiente constatate 2.624
• numar masuri dispuse 2.720
• numar angajatori sanctionati 362, din care:
     - 110 angajatori sanctionati pentru munca nedeclarata;
• numar sanctiuni contraventionale aplicate 514, din care:
     - 110 sanctiuni contraventionale aplicate pentru munca nedeclarata;
• 253 persoane depistate care desfasurau activitate fara a avea incheiate contracte individuale de munca, din care:
      - 1 femeie
• valoarea totala a amenzilor aplicate 823.600 lei din care:
      - 739.000 lei pentru munca fara forme legale.
In domeniul relatiilor de munca, cele mai frecvente incalcari ale prevederilor legislatiei muncii au fost:
- neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;
- nerespectarea termenului legal de inregistrare a contractelor individuale de munca la inspectorate;
- neintocmirea foilor colective de prezenta pentru evidentierea orelor de munca prestate de fiecare salariat;
- lipsa evidentei orelor suplimentare din foile colective de prezenta;
- nerespectarea duratei timpului de lucru;
- nerespectarea prevederilor legale privind repausul saptamanal;
- nesemnarea de catre salariati a documentelor justificative privind ridicarea drepturilor salariale;
- neacordarea concediilor de odihna;
Pentru remedierea deficientelor constatate in domeniul relatiilor de munca, au fost dispuse masuri obligatorii, cu termene concrete de realizare.
Inspectorii de munca vor urmarii indeplinirea masurilor dispuse, la termenele de realizare stabilite.(…)
Amenzile au fost aplicate conform art. 276 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, modificata si completata, pentru primirea la munca a unei persoane pentru care nu a fost intocmit contract individual de munca.

II. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (SSM)
In domeniul securitatii si sanatatii in munca (SSM) , au fost controlati, la nivel national, 945 angajatori, ce aveau ca profil declarat activitatea de constructii, societati la care lucreaza 33618 lucratori.
In urma acestor controale, inspectorii de munca au constatat un numar de 1980 neconformitati fata de legislatia in vigoare.
Pentru nerespectarea cerintelor de securitate si sanatate in munca (SSM) , inspectorii de munca au aplicat 1167 sanctiuni contraventionale, din care 1083 avertismente si 147 amenzi in valoare de 807.500 lei.
In situatia in care s-a constatat ca exista un pericol iminent de accidentare, s-a dispus sistarea activitatii in 11 unitati , la 42 locuri de munca si a 112 echipamente de munca.
Pentru remedierea deficientelor constatate, inspectorii de munca au dispus 2.005 masuri cu termene fixe de raportare a modului de rezolvare.
Cele mai frecvente deficiente in domeniul securitatii si sanatatii in munca (SSM) constatate la angajatori au fost cele privind:
Dintre deficientele cele mai des semnalate si sanctionate de catre inspectorii de munca se pot mentiona urmatoarele :
- Nu se efectueaza supravegherea starii de sanatate pentru lucratori;
- Nu se utilizeaza echipamente de munca corespunzatoare desfasurarii lucrarilor la inaltime in siguranta ;
- Nu se utilizeaza echipamentul individual de protectie din dotare in cazul lucrarilor la inaltime ;
- Nu se respecta prevederile legale privind protectia impotriva electrocutarii;
- Nu se respecta revederile legale privind efectuarea sapaturilor in conditii de siguranta.
Pentru deficientele constate inspectorii de munca au aplicat amenzi contraventionale.(…)

CONCLUZII
Inspectia Muncii va desfasura in continuare actiuni de control in unitati care au ca activitate principala constructii, tinand cont de neconformitatile constatate atat in domeniul securitatii si sanatatii in munca (SSM) , dar si al relatiilor de munca.
Apreciem ca printr-o activitate sustinuta de indrumare si control a unitatilor, a urmaririi modului de realizare a masurilor obligatorii dispuse in timpul campaniei, angajatorii verificati vor remedia deficientele constatate, ceea ce va conduce la normalizarea conditiilor de munca, la diminuarea cazurilor de munca nedeclarata.

sursa : inspectmun.ro august 2010