Q Test SA - Utile

Informatii utile in legatura cu domeniul nostru de activitate.

Intrebari si raspunsuri frecvente legate de legislatia privind cerintele minime de SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA in cadrul santierelor temporare si mobile

Intrebare: Care este prevederea legala care reglementeaza obligativitatea intocmirii planului SSM si a desemnarii unui coordonator SSM pentru santierele temporare si mobile?
Hotararea de Guvern 300 din 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 21 martie 2006.

Intrebare: Chiar si locuintele individuale sau proiectele mai mici se supun prevederilor acestei legi?
Legea nu face referire la marimea proiectului. Acesta se supune legislatiei in vigoare daca in cadrul santierului se desfasoara activitati de constructii cum ar fi: Excavatii, Terasamente, Constructii, Montarea si demontarea elementelor prefabricate, Amenajari sau instalatii, Transformari, Renovari, Reparatii, Daramari, Demolari, Mentenanta, Intretinere - lucrari de zugraveli si curatare, Asanari, Consolidari, Modernizari, Reabilitari, Extinderi, Restaurari, Demontari, etc.

Intrebare: Cine este responsabil de realizarea planului SSM in faza de proiectare?
Daca la elaborarea proiectului participa un Proiectant General sau mai multi proiectanti este responsabilitatea beneficiarului sa desemneze un coordonator SSM care sa realizeze acest plan. Daca exista un singur proiectant acestuia ii revine aceasta responsabilitate.

Intrebare: Daca se realizeaza planul SSM in faza de proiectare de ce mai este nevoie de unul in faza de executie?
Planul in faza de executie se realizeaza pe baza Planului initial (in faza de proiectare) la care se adauga informatii concrete generate de stabilirea modului de lucru al antreprenorului (subantreprenorilor) si a identificarii riscurilor generate de tehnologiile de executie, categoriile de lucrari, etc. De asemenea Planurile proprii se vor armoniza cu Planul de securitate si sanatate astfel incat interferenta dintre activitatile lor sa nu genereze riscuri de accidentare. Planul in faza de executie se actualizeza pe durata intregii lucrari, functie de informatiile noi ce apar pe parcurs. (ex: schimbari de solutii de proiect, aplicare de tehnologii ale antreprenorilor/subantreprenorilor).

Intrebare: Poate un investitor sa inceapa o lucrare fara Planul SSM ?
Nu. Investitorul trebuie sa se asigure inainte de deschiderea santierului ca este intocmit un plan de securitate si sanatate, de catre un coordonator de securitate pentru faza de executie (stabilit de investitor). Totusi, in situatiile speciale in care proiectantul a omis intocmirea acestuia sau nu a avut cunostinta de prevederile legale, beneficiarul (Investitorul) trebuie sa desemneze de urgenta un coordonator SSM care va intocmi planul SSM in faza de executie si va efectua coordonarea SSM in cadrul santierului.

Intrebare: Ce presupune activitatea de coordonare? La ce interval se fac aceste controale?
Coordonatorul SSM stabileste masurile de protectie a muncii necesare pe santier si verifica la intervale stabilite sau cand este nevoie respectarea acestora. Intervalul la care se efectueaza aceste controale depinde de marimea santierului, complexitatea lucrarilor ce trebuie executate, riscurile identificate, etc. In principiu numarul vizitelor este intre 1 si 8/luna insa investitorul poate solicita in functie de interesele sale marirea/modificarea frecventei acestora.

Intrebare: Daca antreprenorul general sau unul din subantreprenori are un specialist SSM in cadrul firmei, poate prelua acesta si atributiile coordonatorului SSM?
Nu.

Intrebare: Cat costa un plan SSM in faza de proiectare? Dar serviciile de coordonare SSM?
Pentru detalii legate de tarifele serviciilor prestate va rugam sa ne contactati.

Click aici pentru a primi oferta Q TEST! Completeaza formularul si te contactam noi!