Qtest - Servicii

Securitate si sanatate in munca

Evaluari


DE CE ESTE NECESARA EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA?

Exista mai multe motive pentru care organizatiile desfasoara proceduri de evaluare a riscurilor:
• Pentru a afla care sunt pericolele de accidentare pentru lucratori
• Pentru a afla care sunt punctele tari si punctele slabe ale activitatilor sale
• Pentru a stabili o referinta initiala in raport cu care sa-si masoare performantele ulterioare
• Evaluarea este o cerinta legala obligatorie (Conform Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006) sau contractuala din partea clientilor

Q TEST SA are in portofoliul sau de servicii urmatoarea gama de evaluari SSM pe care o aducem in atentia dumneavoastra:
• Evaluari de furnizori
• Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru fiecare loc de munca / meserie
• Audit de evaluare SSM a sistemelor de management al calitatii, mediului, securitatii si sanatatii muncii

Va oferim servicii complete de consultanta SSM si evaluarea riscurilor. Scrieti-ne acum la office[at]qtest.ro sau sunati la 0728.964.106. Va raspundem in maxim 24 de ore!


EVALUARI DE FURNIZORI

Una din cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008 se referă evaluarea, selecţia, monitorizarea furnizorilor. Utilizarea unor furnizori de valoare reprezintă unul din elementele cheie ale succesului organizaţiei pe termen lung.
Pentru a avea deplină încredere în furnizorii dumneavoastră Q TEST S.A. evaluează furnizorii de servicii şi produse prin audit de secundă parte (verificare obiectivă), acţiune finalizată cu un raport de audit în care vor fi consemnate neconformităţile depistate. Raportul de audit pe care îl veţi primi în urma evaluării efectuată de firma noastră va fi dovada obiectivă asupra conformităţii prestaţiilor firmei dvs. cu cerintele legale, specificatiile tehnice aplicabile, dovada pe care o puteti prezenta clientilor firmei dvs. sau autoritatilor de control.

PASII UNEI EVALUARI PRIN AUDIT DE SECUNDA PARTE EFECTUAT DE FIRMA Q TEST S.A.
I. Stabilire obiective audit
1. In cazul in care auditul de secunda parte are ca scop verificarea valabilitatii declaratiilor initiale ale furnizorilor premergatoare evaluarii si acceptarii acestuia de catre client, se solicita clientului datele initiale declarate de furnizor, organigrama acestuia
2. In cazul in care auditul de secunda parte verifica valabilitatea informatiilor furnizate de furnizor in faza de ofertare se solicita clientului o copie a ofertei furnizorului, organigrama acestuia
3. In cazul in care auditul de secunda parte verifica indeplinirea relatiilor contractuale ale furnizorului fata de clientul Q TEST se solicita o copie a contractului, organigrama acestuia
II. Elaborare plan de audit de secunda parte
Se intocmeste Planul de audit de secunda parte care cuprinde:
• organizatia auditata (nume, adresa, tel/ fax)
• obiectivele auditului
• criterii de audit - documente de referinta
• echipa de audit
• perioada auditului
• limba in care se desfasoara auditul
• calendarul auditului
• redactarea raportului de audit si data estimata a difuzarii lui.
• conditii de confidentialitate.
III. Auditul propriu-zis de evaluare, la fata locului
-echipa de audit consulta documentatia firmei dvs. referitoare la produsele fabricate/ comercializate si activitatile pe care le desfasurati -colectarea de dovezi prin metoda interviului si verificari prin sondaj de catre echipa de audit cu privire la modul de aplicare a cerintelor din documentatia produselor/ serviciilor firmei dvs. precum si a reglementarilor legale aplicabile.
Datele (dovezile) sunt obtinute prin intermediul interviurilor, examinarea documentelor si a observarii activitatilor si conditiilor de lucru din zonele de interes. Indiciile care semnaleaza neconformitati vor fi notate daca par semnificative, chiar daca nu sunt cuprinse in lista de verificari si vor fi investigate. Informatiile culese prin interviuri se verifica prin obtinerea acelorasi informatii din alte surse independente dar certe (observatii fizice, masurari, inregistrari etc).
IV. Elaborarea raportului de audit si transmiterea acestuia la organizatia auditata.

 

Raportul de audit va cuprinde:
• tipul auditului
• organizatia auditata
• domeniul de activitate
• obiectivele auditului
• criterii de audit
• identificarea membrilor echipei de audit
• perioada desfasurarii auditului
• limba in care s-a desfasurat auditul
• detalii privind realizarea planului de audit
• constatari
•centralizatorul neconformitatilor

Activitatea de audit de secunda parte a Q TEST se incheie o data cu difuzarea raportului de audit. Se poate stabili contractual cu clientul urmarirea rezolvarii neconformitatilor inregistrate la furnizor.

Nu ezitati sa ne contactati in cazul in care doriti informatii suplimentare.


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA
Nu aveti cum sa dezvoltati o afacere de succes daca neglijati masurile de securitate si sanatate a muncii. Accidentele si imbolnavirile profesionale pot fi devastatoare pentru orice afacere.
In calitatea dumneavoastra de manager aveti responsabilitatea si obligatia, conform legii, de a asigura securitatea si sanatatea la locul de munca pentru toti angajatii.
Orice patron are obligatia:
• sa evalueze riscurile care pot cauza accidente sau imbolnaviri profesionale
• sa ia masuri de prevenire, eliminare sau limitare a riscurilor de accidentare sau imbolnaviri profesionale
• sa informeze si sa instruiasca angajatii proprii privitor la riscurile generale din firma si cele specifice fiecarui loc de munca si sa acorde echipamentul individual de protectie adecvat
•sa cunoasca si sa aplice prevederile legislatiei de securitatea si sanatatea muncii

Q TEST SA va poate indruma in identificarea riscurilor si a masurilor necesare pentru asigurarea conditiilor de securitate si sanatate a muncii!

Certificat