Qtest - Diriginte santier

Securitate si sanatate in munca

Dirigentie santier

Q TEST SA ofera servicii de "Dirigentie santier" realizate de specialisti cu experienta in domeniu. Dirigintele de santier este persoana fizica sau juridica imputernicita de catre beneficiarul constructiei in vederea verificarea calitatii materialelor utilizate precum si cu verificarea executiei corecte a lucrarilor in conformitate cu proiectul constructiei respective. Dirigintele de santier este practic reprezentantul beneficiarului in raporturile sale atat cu executantul cat si cu proiectantul. Un diriginte santier cu experienta profesionala va poate aduce atat beneficii materiale directe prin reducerea costurilor constructiei cat si indirecte prin asigurarea unei calitati superioare a materialelor folosite si implicit a constructiei.

Alegeti echipa de diriginti de santier Q TEST SA! Solicitati acum o oferta de pret la office[at]qtest.ro sau la telefon 0728.964.106.

Atributiile principale ale dirigintelui de santier:
• Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate
• Verifica concordanta intre prevederile autorizatiei de constructie si ale proiectului
• Verifica proiectul si calitatea acestuia; constata eventualele lipsuri si solicita nelamuriri sau completari de la proiectant;
• Verifica existenta in proiect a fazelor determinante si a programului de control al calitatii;
• Asigura predarea catre executantul lucrarii a terenului stabilit pentru organizarea de santier
• Urmareste executia constructiei in conformitate cu prevederile inscrise in proiectul tehnic, planse, memorii, prospecte, caiet de sarcini, clauze contractuale, etc
• Participa la selectia executantilor si a materialelor de constructii utilizate
• Ofera asistenta si consultanta beneficiarului si executantului
• Conduce intrunirile realizate cu ocazia fazelor determinante
• Intocmeste procesele verbale pe faze de executie si se asigura ca acestea sunt semnate de persoanele indreptatite
• Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile proiectului, caietului de sarcini, a reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului si isi da acceptul la plata lucrarilor doar in cazul in care acestea sunt corespunzatoare;
• Poate cere intreruperea lucrarilor, demolarea sau corectarea unor lucrari realizate necorespunzator
• Solicita dispozitii de santier din partea proiectantului acolo unde este cazul
• Verifica calitatea dispozitiilor de santier
• Sesizeaza eventualele neconformitati ce pot aparea pe parcursul executiei constructiei
• Participa la receptia partiala si totala a lucrarilor de constructie
• Stabileste responsabilii si urmareste rezolvarea obiectiunilor de la receptia lucrarilor
• Convoaca persoanele responsabile la fazele determinante ale lucrarilor
Trebuie sa aibe grija sa se realizeze lucrari de calitate in conformitate cu prevederile din proiect, din caietul de sarcini, din prospecte, conform normelor in viguare, conform legii 10 privind calitatea lucrarilor de constructii.
• Raspunde solidar cu proiectantul, executantul, beneficiarul, investitorul, furnizorul de materiale de executarea unor lucrari de calitate.
• Urmareste respectarea tehnologiei de executie

Asigurarea supravegherii santierului Dvs prin diriginti de santier este o necesitate si o cerinta legala.