Qtest - Utile

Informatii utile in legatura cu domeniul nostru de activitate.

Control ITM

Pe aceasta pagina veti gasi actele necesare precum si metodologia aplicata in cazul unui control ITM pe teme de securitate si sanatate in munca. Daca aveti nevoie de consultanta pentru intocmirea celor peste 72 de documente solicitate de mai jos apelati cu incredere la consultantii nostri. Scrieti-ne acum la ssm[at]qtest.ro sau sunati la 0728.964.106. Va raspundem in maxim 24 de ore!

Documentele solicitate angajatorilor de catre orice inspector în cadrul actiunilor de control ITM

1. Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului cu anexele aferente
2. Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii
3. Decizii interne pentru:
- personalul cu atributii in domeniul SSM;
- componenta serviciului de SSM;
- conducatorii locurilor de munca;
- personalul cu responsabilitati privind( ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalatii aer comprimat)
4. Documentele Comitetului de Securitate si Sanatate în Munca (CSSM):
- decizia de infiintare;
- raportul anual al conducatorului unitatii in CSSM cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca;
- raportul medicului care asigura supravegherea starii de sanatate a salariatilor;
- planul anual de masuri in domeniul "securitate si sanatate in munca" si fondul de cheltuieli necesar;
- programul de activitate al serviciului de SSM.
5. Evaluarea riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala la locurile de munca
6. Dosarul medical individual
7. Fisa de aptitudini
8. Inscrierea in fisa de instructaj "Apt pentru lucru la inaltime"
9. Fisa postului
10. Instructiuni proprii
11. Nota de comanda reparatii
12. Programe de instruire, testare pe meserii sau activitati
13. Masuri tehnico oarganizatorice de prevenire alarmare, intreventie, evacuare si prim ajutor
14. Tematici de instruire
15. Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii
16. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire
17. Fisele individuale de instructaj de protectia muncii
18. Procese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic
19. Foaie de prezenta
20. Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) si de lucru (EIL), corespunzator riscurilor activitatii
21. Certificate de conformitate pentru EIP si EIL
22. Fise de magazie pentru dotarea cu EIP
23. Documentele care sa ateste ca ET utilizate în cadrul unitatii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii
24. Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici a instalatiilor in functiune
25. Contractul colectiv de munca întocmit la nivelul unitatii(clauzele referitoare la protectia muncii, la timpul de munca, regimul pauzelor, munca în schimburi si intensitatea acesteia)
26. Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern
27. Masuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia împotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta
28. Buletine de verificari PRAM
29. Determinarile de noxe, in cazul unitatilor cu tehnologii care degaja noxe chimice ( în vederea stabilirii masurilor specifice de protectie a muncii)
30. Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca( daca sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihica si psihosenzoriala a executantilor)
31. Instructiuni proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor în care se desfasoara activitatea la locurile de munca
32. Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercita meserii ce trebuie autorizate
33. Evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele si periculoase
34.Certificate medicale cu diagnostic "accident"
35. Implementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca
36. Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie
37. Buletine de verificare metrologica a AMC–urilor din dotare
38. Verificarile ISCIR
39. Permisul de lucru cu foc
40. Permis gass free, in situatiile de lucrari in spatii inchise unde exista pericol de explozie
41. Documentul privind protectia la explozie
42. Autorizatie de lucru in zone Ex
43. Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase
44. Plan tehnic de exploatare
45. Registrul de evidenta a elementelor pentru legare a sarcinilor, dupa caz
46. Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex.compresoare)
47. Programul de revizii si reparatii a ET din dotare
48. Plan de evacuare in caz de urgenta
49. Registre de evidenta a accidentatilor in munca
50. Registre de evidenta a accidentelor usoare
51. Registre de evidenta a incidentelor periculoase
52. Registre de evidenta a imbolnavirilor profesionale
53. Raportare semestriala a accidentelor de munca
55. Registrul pentru substante toxice
56. Registrul de evidenta a materialelor explozive
57. Formular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive
58. Cartea tehnica a utilajului
59. Instructiuni de lucru
60. Proces verbal de punere in functiune a schelei
61. Conventiile de lucru
62. Proiectele de executie a constructurilor, ET
63. Masurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator
64. Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii
65. Materiale necesare informarii si educarii angajatilor
66. Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice
67. Contractele de lucrari
68. Modul de acorare a materialelor igienico sanitare
69. Fisa de expunere la riscuri profesionale
70. Evidenta nominale a angajatilor cu handicap si a celor cu varsta sub 18 ani
71. Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM
72. Registrul unic de control